Kilpailusäännöt

Pomar Puppy Day –kilpailun säännöt

1. Kilpailun järjestäjä
Pomarfin Oy, Tehtaantie 1, 29630 Pomarkku (jäljempänä ”Järjestäjä”)


2. Osallistumiskelpoisuus
Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän kilpailun järjestämiseen tai heidän perheenjäseniään. Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy nämä säännöt. Osallistujan tulee olla 18 vuotta täyttänyt.


3. Kilpailuaika
Kilpailuaika on 23.3.-29.3.2018. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja kuvia ei oteta huomioon.


4. Kilpailuun osallistuminen
Osallistuminen tapahtuu jakamalla video Facebookissa Pomarfinin sivulle tunnisteella #paraslätäkkö tai Instagramissa #pomarpuppyday. Kilpailuun osallistuvat kaikki osallistumisaikana itse otetun kuvan Facebookin tai Instagram-kuvapalvelun kautta ladanneet yksityishenkilöt. Mikäli osallistuja osallistuu toisen osapuolen ottamalla kuvalla kilpailuun, vastaa hän itse kuvaan liittyvistä oikeuksista. Mikäli kuvassa esiintyy toisia henkilöitä, on kuvan ottaja ja jakaja vastuussa siitä, että kuvassa mahdollisesti esiintyviltä henkilöiltä on kysytty oikeus kilpailuun osallistumiseen ja lupa kuvan julkaisuun. Kuvien tulee mukailla tehtävänantoa. Osallistuminen on ilmaista. Osallistumisen yhteydessä osallistujan tulee tutustua kilpailun sääntöihin ja hyväksyä kilpailun säännöt. Järjestäjä pidättää oikeudet vilpillisten osallistumisien poistamiseen kilpailusta. Myös muita henkilöitä loukkaava tai häiritsevä sisältö tullaan poistamaan.


5. Palkinto
Kilpailun palkintona arvotaan kaikkien kuvan jakaneiden kesken 3 paria jalkineita (valittavissa Pomar.fi verkkokaupan valikoimasta). Palkinto arvotaan ja voittajat julkaistaan kilpailuajan päätyttyä. Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi muuttaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Yksi henkilö voi voittaa yhden palkinnon. Kilpailun järjestäjä vastaa palkinnosta mahdollisesti aiheutuvista lakisääteisistä arpajaisveroista.

 

6. Palkintoihin liittyvät ehdot ja palkinnon toimittaminen
Voittajien Instagram-nimimerkit ilmoitetaan Pomarfinin Instagramissa ja Facebook-tilillä sekä pyydetään voittajaa ottamaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@pomar.fi ja toimittamaan yhteystietonsa palkinnon toimitusta varten. Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat kilpailusta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi. Osallistumalla tähän kilpailuun osanottaja myöntää Pomarfinille oikeuden julkaista hänen nimensä, Instagram-käyttäjänimensä ja videonsa ja käyttää niitä internetsivuillaan, Facebook-sivuillaan ja Instagram-sivuillaan ilman erillistä suostumusta tai korvausta.


7. Järjestäjän vastuu
Järjestäjä ei vastaa perille tulemattomista, puutteellisista, asiattomista tai muuten lukukelvottomista osallistumista ja pidättää oikeuden jättää tällaiset kilpailuosallistumiset kilpailun ulkopuolelle. Järjestäjä ei vastaa applikaatioon liittyvistä teknisistä tai applikaation käyttöön liittyvistä ongelmista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista painovirheistä eikä muista kilpailuun liittyvistä virheistä. Järjestäjällä on oikeus kaikkiin kilpailua koskeviin muutoksiin.  Järjestäjä ei vastaa Instagram -palvelun muutoksista. Osallistujan tulee tutustua itse Instagramin säännöksiin. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun verkkosivulla. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kilpailusta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, joiden on syytä epäillä käyttäneen epärehellisiä keinoja kilpailuun osallistuessaan tai jotka ovat rikkoneet Instagramin käyttöehtoja.


8. Henkilötietojen käyttö
Kilpailuun osallistujaa saatetaan informoida sähköisesti kilpailuun liittyvissä asioissa. Pomarfin ei kerää osallistujien yhteystietoja, nimimerkkejä tai muita tietoja eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin. Osallistujien tietoja käytetään ainoastaan kilpailun arvonnan suorittamiseen ja voittajien yhteystietoja palkinnon toimittamiseen.